Hur man söker anslag

 

Två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej Sverige) ledigförklaras årligen i januari.

För övriga ändamål kan ansökan inges när som helst under året.

Ansökan skall helst göras på Stiftelsens ansökningsblankett. Den finns tillgänglig nedan som Word-fil och som PDF-fil. (Blanketterna kan fyllas i direkt på skärmen för att sedan skrivas ut i sju exemplar.)

Blanketten/ansökan skall ifyllas i sju exemplar, undertecknas och skickas per post till Stiftelsen.


SVEN och DAGMAR SALÉNS STIFTELSE

Box 14237, 104 40 Stockholm.


Ansökan får inte sändas till Stiftelsen via e-post.

Till ansökan fogas de handlingar som anges på blanketten. Det är angeläget att sökande i ansökan noggrant redogör för motivering och den totala finansieringen av det presenterade projektet.

Stiftelsen har inte ett heltidsbemannat sekretariat. Därför kan inte en informationsservice per telefon utlovas. Sökande rekommenderas i stället att korrespondera med Stiftelsen via e-post eller vanlig post.

Blanketterna: (klicka på ikonen av den formaten du vill ladda ner)