Sven och Dagmar Saléns vetenskaps- och kulturstiftelse, bakgrund och ändamål

 

Stiftelsen bildades 2015 med ändamål att främja:

  • Vetenskaplig undervisning eller forskning, samt
  • Kultur

Stiftelsen ger stöd för arbete och insatser, där belopp av den storleksordning som stiftelsen kan dela ut bedöms kunna göra största möjliga nytta.

Därför ger Stiftelsen anslag till:

  • Projektstarter – Stiftelsen stöder inte sådana forskningsprojekt som omfångsmässigt faller inom Vetenskapsrådets ansvarsområde. Många forskningsprojekt eller andra idéer som faller inom stiftelsens ändamål kan dock behöva bidrag för att preciseras tillräckligt, så att anslag senare kan sökas från andra håll eller för att drivas så långt, att projektets form och möjligheter kan demonstreras för andra anslagsgivare.
  • Tvärvetenskapliga projekt – Idéer om projekt på eller kring gränslinjerna mellan olika vetenskapliga discipliner har ofta svårt att få gehör hos de större forskningsstödjande organen. Stiftelsen kan i sådana fall fylla en viktig forskningsfrämjande uppgift även med ett begränsat ekonomiskt stöd.
  • Enskilt forskarstöd – Anslag för utlandsresor och mindre omfattande projekt kan nämnas som exempel.

Stiftelsen stadgar, och styrelsesammansättning är i övrigt identiska med Sven och Dagmar Saléns Stiftelse. Tillämpade principer för fördelning av anslag som redovisats av Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, kommer att tillämpas av Vetenskaps- och Kulturstiftelsen.

Ansökningar till Vetenskaps- och kulturstiftelsen skall ställas till Sven och Dagmar Saléns Stiftelse. Blanketten återfinns under fliken ”hur man söker anslag”