Stiftelsernas ledning

 

Styrelser


Mats Lundahl, ek.dr., professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Håkan Möller, teol. och fil. dr., professor i litteraturvetenskap och vice prefekt för forskning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet samt docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet

Gunnar von Heijne, teknologie.dr., professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet

Klas Kärre, med.dr., professor i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet

Christer Salén

Sven H. Salén, jur.kand., styrelsens ordförande. Tidigare ordf. i styrelsen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ordf. i Forskningsrådsnämnden, m.m.

 

Sekreterare


Thomas Nordström, civilekonom. Tidigare CFO på Salénia AB